Figyelem: JavaScript futtatása nem engedélyezett böngészőjében vagy ezen a weboldalon! Nem biztos, hogy ebben a kérdőívben így minden kérdésre választ tud majd adni. Kérjük, nézze át böngészője beállításait.

A koronavírus hatása a magyarországi foglalkoztatásra

Az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoportja országos felmérést végez. A kutatás célja, hogy tudományos igényességgel mutassák be az elmúlt hónapok foglalkoztatásra - azon belül is kiemelten a home office-ra és a távmunkára - gyakorolt hatását.

A felmérésben adatgyűjtőként közreműködő szakmai partner a Wolters Kluwer Hungary Kft., a Jogtár szolgáltatója és a visegrádi Magyar Munkajogi Konferencia szervezője.

  • A kérdőív 9 kérdést tartalmaz, kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe.
  • A kérdőív anonim.
  • A kérdőívet kitöltők fáradozásaikért cserébe AJÁNDÉKKÉNT letölthetik a Visegrád 15.0 tanulmánykötet pdf verzióját, amely a XV. Magyar Munkajogi Konferencia előadásainak témáját tartalmazza részletes magyarázatokkal, szerkesztett formában.
  • A kutatás eredményeit elsőként a XVII. Magyar Munkajogi Konferencián fogjuk ismertetni. A téma iránt érdeklődőknek elküldjük a kutatás eredményeit. Erre irányuló kérését jelezheti a kérdőív kitöltése után.
  • A kutatási kérdőív 2020. szeptember 15-ig tölthető ki.

Előre is köszönjük, hogy válaszaival hozzájárul a kutatás eredményességéhez!

MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoportja

A kutatás vezetője

Wolters Kluwer Hungary Kft.

A kutatásban adatfelvevőként közreműködő szakmai partner

--------------

 

The Effect of the Coronavirus on Employment in Hungary

The Hungarian Academy of Sciences MTA-PTE Research Group of Comparative and European Employment Policy and Labour Law is conducting this national survey. The aim of this research is to present the impact of recent months on employment; especially that of home office and teleworking.

A professional partner involved in the survey as a data collector is Wolters Kluwer Hungary Kft. (the provider of Jogtár and the organizer of the Hungarian Labour Law Conference in Visegrád).

  • The questionnaire contains 9 questions and takes approximately 10 minutes to complete.
  • The questionnaire is anonymous.
  • Each responder can download the .pdf version of the Visegrád 15.0 study volume as a gift. It contains the topic of the lectures of the XV. Hungarian Labour Law Conference with detailed explanations in edited form.
  • The results of the research will be published at the XVII. Hungarian Labour Law Conference. We will send the results of the research to those interested. You can indicate your interest after completing the questionnaire.
  • The survey can be completed up to September 15, 2020.

Thank you in advance for contributing to the success of the research!

Hungarian Academy of Sciences MTA-PTE Research Group of Comparative and European Employment Policy and Labour Law.
Head of Research

Wolters Kluwer Hungary Kft.
Professional partner involved in research as a data collector.